26.12.2006

אל:

מר גדי ביטון – יו"ר העמותה.

העמותה לקידום המחול בישראל – עלמ"ה

ארגון מדריכים ויוצרים לריקודי עם.

www.markid.co.il 

                                                                                                            נשלח במייל : admin@markid.co.il           

נשלח   בפקס :  5328994–03  

הפצה : מדריכים, מרקידים, מחברי ריקודים, מנהלי אתרי אינטרנט, מנהלי פורום, מפיצי קלטות תקליטורים דיסק DVD, וציבור הגולשים העושה שימוש פרטי במאגרי וידיאו באינטרנט ואו בתוכנות שיתוף קבצים.

                                      הנושא :  הודעה לציבור

  בעניין הפרת זכויות יוצרים – שעתוק קבצי מוזיקה או וידיאו ואו שניהם באינטרנט.

נכבדי,.

השנה, רבו המקרים של הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט. יצירות מוזיקליות שעד לאחרונה הפצתם הייתה מורשית רק על גבי תקליטורים/ DVD כשהם מסומנים כחוק וברישוי מטעם בעלי הזכויות - חברות התקליטים ואקו"ם, מוצאים כיום את דרכם לשרתים ברשת האינטרנט ומשם הם מופצים באמצעות שעתוק, תוך הפרה זכויות בעליהם החוקיים, חברות התקליטים.

רבו המקרים של שעתוק קטעי מוזיקה באמצעות מצלמת וידיאו אישית, באינטרנט, ללא הרשאת בעלים.

הננו להודיעכם כי פעולות אלו תחשבנה להפרת זכויות תרתי משמע, וכל העושה כן עובר על החוק וצפוי להיתבע לדין.

הננו להסב את תשומת לבכם כי שעתוק קבצי מוזיקה, ואו וידיאו בשילוב מוזיקה, לאינטרנט, אסורה בהחלט. וכל המבצע פעולה זאת ללא הרשאה מוקדמת ומוסמכת מטעם חברות התקליטים או הפדרציה ימצא אחראי בלעדי למעשיו לתוצאות הנובעות מכך.

כמו כן חל איסור מוחלט ליצור קישורים (לינקים) מכל סוג שהוא אל מתחם, אתר, פורום, מרכזי אגירה-הצגה של תכנים, בכלל זה אסורה העלאת קבצים למערכות שיתוף קבצים המופעלות בשיטת Peer to Peer.

אין אנו רואים הבדל בין אם המעשה מבוצע ע"י פלוני, הגולש באינטרנט שעושה מעשהו לכאורה בתום לב, לבין מפיץ מסחרי, בעל אתר, פורום או כל מתחם מכל סוג שהוא באינטרנט העושה מעשה בידיעה מראש תוך כוונה למטרות רווח ו/או מוניטין ו/או פרסום.

הננו להסב את תשומת לבכם לפסיקת ביהמ"ש המחוזי בחיפה שנתן החלטתו ביום 23.11.06 בעניין אמיר טסלר שתכליתו הקמת קישורים באינטרנט ע"י הנתבעים שלא בהסכמת בעלי הזכויות. פס"ד קבל תוקף ביהמ"ש ביום 23.11.06.

פנייה זאת תכליתה להביא לידיעת הציבור את הוראת החוק לעניין הפרת זכויות יוצרים באינטרנט מתוך כוונה למנוע מצבים עתידיים של אכיפת הזכויות על ידי הבעלים.

נבקשכם להעמיד הודעה זאת באתרכם לעיון וידיעת כלל הציבור בקהילתכם.

                                                                                                                                                                                                                                                בברכה

                                                                                                             מוטי אמיתי

סמנכ"ל אכיפה

פדרציה חברות התקליטים והקלטות